Актуално
15.03.2018г.

Едни от най-ценните находки, открити при археологическите проучвания в Акве Калиде, ще напуснат зала „Трезор“ на Регионален исторически музей – Бургас и ще се завърнат в Акве калиде. На 16 март (петък) от 15:30 часа доц. д-р Димчо Момчилов, ръководител
22.02.2018г.

Резултати от проведеното състезание на 21.02.2018 г. в ПТГ - гр. Бургас, по професионална подготовка "Млад техник" с учениците от Х, ХI и ХII клас.
Професионална Техническа Гимназия, гр. Бургас

        УЧИЛИЩЕ ПТГ - НАШИЯТ МОДЕРЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ - Устойчиво продължаване на започнатия процес на работа за достигане на максимално качество при обучението и възпитанието на учениците чрез демократизация на общоучилищния живот на основата на открита за иновации, гъвкаво реагираща образователна система!

Цялостната дейност на училището протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми. Изпълнението на планираните дейности е отлично и съответства на законоустановените изисквания. В училището е създадена система за организация и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъсн...

Контакти
Бургас кв. Меден рудник
бул. Захари Стоянов
Канцелария

тел. 056 85 22 84
GSM: 0885 217 897