Начало / Проекти
Актуално
02.06.2021г.

2 юни – ден, в който всеки българин почита паметта на Христо Ботев на загиналите за свободата на България. Слушаме сирените и свеждаме глави в знак на благодарност към саможертвата им. Нека всеки носи достойно името на Ботев и да съхрани в сърцето
Проекти

       Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“                                                                                                                                                                                                 

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

https://oud.mon.bg/

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ - 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" - 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ТВОЯТ ЧАС - 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНСТРУКЦИЯ по проект ТВОЯТ ЧАС - фаза 1

ЗАЯВЛЕНИЕ и декларация за информирано съгласия по проект ТВОЯТ ЧАС - фаза 1

АНКЕТНА КАРТА за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект "ТВОЯТ ЧАС"

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА по проект ТВОЯТ ЧАС

УЧЕБНИ ПРОЕКТИ В ЧАСОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

УЧЕБНИ ПРОЕКТИ В ЧАСОВЕТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ТВОЯТ ЧАС - 09.12.2016

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЕРАЗЪМ +

Проект BG05M2OP001-2.006 "Ученически практики - фаза1"