Начало / 1. Български език
Актуално
1. Български език

Тест за самопроверка – Пенчо Славейков

Работен лист -"Св.св.Кирил и Методий"

Тест за самопроверка -"Св.св. Кирил и Методий"

Страданието в разказите на Елин Пелин

Романът на Оноре Дьо Балзак-“Дядо Горио”

Работен лист роман на Оноре Дьо Балзак-“Дядо Горио”

Урок по български език и литература VIII а клас Фразеологично словосъчетание – упражнение

Урок по български език и литература VIII б клас Фразеологично словосъчетание – упражнение

Урок по българси език и литература ЗП XII а клас Урок за практическа работа. Работа с литературнокритическа статия на тема: „Конфликтът и ценностите в повестта „Гераците” /Н. Георгиев/

Урок по български език за XI а клас Тема: Граматична норма имена. Форми за единствено и множествено число

Урок по български език за XI а клас Тест. Имена. Форми за единствено и множествено число

Урок по български език за XI а клас ЗИП Тема: Основни характеристики на есето

Работен лист по български език и литература XI а клас ЗИП 

Урок по български език и литература XI а клас ЗИП, Тема: Граматична норма- членуване на съществителни имена

Работен лист по български език и литература за XI а клас Тема: Кратка биография на Иван Вазов

Работен лист по български език и литература за XI а клас Тема: Поезията на Иван Вазов 

Как се пише есе? Структура и композиране на съчинение – есе

Работен лист по български език и литература за IX б клас

Работен лист по български език и литература за Х б клас

Работен лист по български език и литература за Х а клас

Работен лист по български език и литература за XI а клас Ралица-силата на волята и на несломимия човешки дух

Работен лист по български език и литература за XI а клас Тема:Фолкорното и модерното в поемата "Ралица"

Работен лист по български език и литература за XI а клас Тема: "Сън за щастие" - жанрът на лирическата миниатюра

Работен лист по български език и литература ЗИП за XI а клас Тема:П. Славейков „Псалом на поета“ Модерництичната концепция за смъртта

Урок по български език и литератураза ЗИП за XII а клас Тема: Проверка на усвоени езикови норми, умения за прилагането им в писмената реч, овладени знания и умения по литература – във връзка с ДЗИ

Урок по български език и литература за XII а клас Тема 1: Човекът и неговите екзистенциални прозрения в стихотворението „Песен за човека” на Никола Йонков Вапцаров и Тема 2: Човекът и вярата – „Вяра” на Никола Йонков Вапцаров 

Урок по български език и литература за VIII а клас Тема 1: Вид и време на глагола (нови знания) и Тема 2: Вид и време на глагола (упражнение) 

 Урок по български език и литература за VIII а клас Тема: Залог и вид на глагола

 Урок по български език и литература за Х а и Х б клас Тема: Българската литература от периода между двете световни войни

 Урок по български език и литература за Х а клас ТЕСТ и Тема: Четене с разбиране, прилагане на книжовните езикови норми, установяване на овладени знания и умения по литература върху съответния раздел (от Освобождението до Първата световна война 1878-1914) 

Урок по български език и литература VIII б клас Тема:. Вид и време на глагола (нови знания) Вид и време на глагола (упражнение)

Урок по български език и литература за IX б клас Тема: Четене с разбиране, прилагане на книжовните езикови норми, овладени знания по литература (Просвещение, Романтизъм, Реализъм)