Начало / 2. Математика
Актуално
2. Математика

XI а клас ТЕМА: Аритметична прогресия. Формула за общия член на аритметична прогресия. Упражнение -16.03.2020 г.

VIII а клас ТЕМА: Квадратно уравнение.Упражнение

IX б клас -ТЕМА: Подобни триъгълници. Пропорционални отсечки. Упражнение

Х б клас -ТЕМА: Ирационални уравнения

Х б клас -НВО -ТЕМА: ТЕСТ: Подобни триъгълници

VIII б клас - ТЕМА: Формула за корените на квадратно уравнение. Упражнение

IX б клас - ТЕМА: Отношение на лицата на подобните триъгълници Упражнение

VIII  а клас - ТЕМА: Тест "МЕХАНИКА"

Х а клас - ТЕМА: Ирационални изрази. Ирационални уравнения“  Упражнение 

VIII б клас: ТЕМА: Непълно квадратно уравнение. Упражнение

IX клас -Тема: Обединение и сечение на числови интервали

VIII клас Тема: Рационални дроби. Дефиниционно множество

XI клас Тема: Обобщен ъгъл

Х клас Тема: Решаване на произволен триъгълник с помощта на косинусова теорема-основни задачи

X клас Тема: Формули за медиани на триъгълник. Формули за ъглополовящи на триъгълник

XII клас Тема: Квадратни уравнения

IX клас Тема: Обединение и сечение на числови интервали

IX клас Тема: Неравенство от вида |ах + b|> c