Начало / 13. Електротехника
Актуално
13. Електротехника

Свързване на резистори

 

Електротехника и електроника IX клас Тема: Трансформатори-устройства

Електротехника -VIII клас -Закон на Кулон

Електротехника VIII клас - Свързване на кондензатори

Електротехника -IX клас - Електрическа верига

Електротехника IX клас - Кондензатори

Електротехника IX клас - Свързване на съпротивления

Електротехника и електроника IX клас - Втори закон на Кирхоф

Електротехника и електроника IX клас -Трансформатори -видове

Електротехника IX клас Свързване на съпротивления

Електротехника IX б клас Електрично поле

Електротехника и електроника IX клас Трансформатори - устройство

Електротехника IX клас Свързване на резистори

Електрични заряди

Кондензатори

Закон на Ом за част от верига

Закон на Кирхоф

Общи сведения за измерването на електрически величини

Уреди за измерване на основни електрически величини