Начало / 15. Предприемачество
Актуално
15. Предприемачество

Урок за IX клас по предприемачество

Урок за VIII б клас Тема: Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи

Урок за VIII б клас Тема: Характеристикина предприемача. Основни типове предприемачи

Предприемачество РПП IX а клас -Теми и линкове

Работен лист по предприемачество РПП IX а клас 

Работен лист по предприемачество РПП IX а клас Тема: Роботизирани технологии. Промишлени роботи

Работен лист по предприемачество РПП IX а клас Тема: Роботизирано работно място. Внедряване на роботизирани технологии в производството и услугите.Роботизирано работно място. Внедряване на роботизирани технологии в производството и услугите.

Работен лист по предприемачество IX б клас Тема: Механизация и автоматизация на производството

Работен лист по предприемачество IX а клас Тема: Фактори и средства за производство

Работен лист по предприемачество РПП IX а клас Тема: Информация, информационни пазари. Финансови пазари

Работен лист по предприемачество РПП IX а клас Тема: Заинтересовани страни и предприемаческа дейност

Работен лист по предприемачество за VIII а клас Тема: Характеристика на предприемача

Урок по предприемачество за VIII б клас Тема: Мотивация на предприемача. Предприемачески риск

Урок по предприемачество ЗПП за XI а клас Тема: Бизнес планиране