Начало / Дневна форма на обучение
Актуално
12.04.2019г.

Открит урок по Конституция за отбелязване на 140 – ата годишнината от приемането на Търновската конституция
Дневна форма на обучение

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА- ДНЕВНА ФОРМА

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН  VII КЛАС дневна форма на обучение за 2018/2019 г.

  • ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Направление-шифър 522 Електротехника и енергетика

Професия – шифър 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност – шифър 5220309 Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна  с изучаване на Английски език

Прием след завършен клас – 7

Форма на обучение – дневна

Срок на обучение – 5 години

Брой паралелки – 1

Брой ученици – 26

Балообразуващи оценки -Физика, Математика, БЕЛ

Завършилите обучението си получават:

Диплома за средно образование,

Свидетелство за професионална квалификация – 3 (трета) степен (по желание и втора).

Завършилите обучението имат право да кандидатстват във ВУЗ.

 

Направление-шифър 522 Електротехника и енергетика

Професия – шифър 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност – шифър 5220309 Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна с изучаване на Немски език

Прием след завършен клас – 7

Форма на обучение – дневна

Срок на обучение – 5 години

Брой паралелки – 1

Брой ученици – 26

Балообразуващи оценки -Физика, Математика, БЕЛ

Завършилите обучението си получават:

Диплома за средно образование,

Свидетелство за професионална квалификация – 3 (трета) степен (по желание и втора).

Завършилите обучението имат право да кандидатстват във ВУЗ.