Начало / Актуално
19.02.2018г.

Във връзка: с изпълнение на планираната външноинституционална квалификационна дейност на педагогическите специалисти Съгласно: План за квалификационна дейност на Професионална техническа гимназия – град Бургас за учебната 2017/2018 година
01.02.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ за учениците от Х, ХІ и ХІІ клас На 21.02.2018г.от 13,40ч. ще се проведе състезание по професионална подготовка „Млад техник“.
07.12.2017г.

ПЪРВА СЕСИЯ
06.11.2017г.

Порталът „Национална педагогическа мрежа“ е разработен в изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020 г. Това е онлайн платформа, която дава възможност на педагогическите специалисти да обменят опит и добри практик
30.10.2017г.

И през тази есен кампанията "Маратонско четене" стартира в нашето училище. Днес ние, ученици и учители, отново сме готови да дадем старт на "надбягването" - между книгата и компютъра, между книгата и телефоните.
14.07.2017г.

ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
14.07.2017г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА
14.07.2017г.

ЗА ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМАТ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ, НА НАСИЛИЕ И В ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ
14.07.2017г.

ЗА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА
31.05.2017г.

в образователните институции
страница: 1 2 3 4 5 6 7 8