Актуално
12.04.2019г.

Открит урок по Конституция за отбелязване на 140 – ата годишнината от приемането на Търновската конституция
Междуинституционален план за действие на превенция на агресията и за засилване на сигурността


31.05.2017г.