Актуално
12.04.2019г.

Открит урок по Конституция за отбелязване на 140 – ата годишнината от приемането на Търновската конституция
НАЦИОНАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА МРЕЖА

https://pedagogika.nauka.bg

Порталът „Национална педагогическа мрежа“ е разработен в изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020 г. Това е онлайн платформа, която дава възможност на педагогическите специалисти да обменят опит и добри практики и да ползват структурирана информация от национални и световни ресурси в сферата на образованието в помощ на професионалната дейност и кариерното развитие.


06.11.2017г.