Актуално
12.04.2019г.

Открит урок по Конституция за отбелязване на 140 – ата годишнината от приемането на Търновската конституция
СЪОБЩЕНИЕ за учениците от Х, ХІ и ХІІ клас

СЪОБЩЕНИЕ

за учениците от Х, ХІ и ХІІ клас

На 21.02.2018г.от 13,40ч. ще се проведе състезание по професионална подготовка „Млад техник“.  Участниците ще бъдат класирани по критерии изготвени от учители и работодатели съобразно ДОИ за професията –„Техник на енергийни съоръжения и инсталации“.

Всички успешно представили се ще бъдат включени в проект „Ученически практики“.

Желаещите да участват трябва да подадат заявление за участие до председателя на МО по професионална подготовка в срок до 15.02.2018г.

Заявленията се приемат от г-жа Р.Христова и г-жа Евд.Димитрова


01.02.2018г.