Актуално
09.12.2019г.

И през тази есен кампанията „Маратонско четене“ стартира в нашето училище. Днес ние, ученици и учители, отново сме готови да дадем старт на „надбягването“ – между книгата и компютъра, между книгата и телефоните.
06.12.2019г.

По традиция на празника на Бургас - Никулден и тази година бяха наградени най-изявените ученици за постигнати успехи.
Квалификационен курс в Професионална техническа гимназия – град Бургас 16.02.2018 г.

     На 16.02.2018 г. в Професионална техническа гимназия - град Бургас се проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти по приоритетна тема, предварително съгласувана и планирана на вътрешноинституционално работно заседание: „Работа в мултикултурна среда. Педагогически технологии за ефективно общуване с различните групи”.

Обучението се проведе от г-жа Мария Дерижан - управител в Тренинг и обучителен център „Щастие”, с дългогодишен опит и заслуги в областта на съвременното образование, иновативни техники и подходи към ученика и ролята на учителя в двустранния учебно-възпитателен процес.

      Интерактивният модел, по който г-жа Дерижан проведе обучението, предизвика искрен интерес и ползотворно, добронамерено общуване между нея и аудиторията при дискутиране на проблематиката и разрешаването на казуси. От огромно значение е навременното диагностициране на проблеми в образованието - гарант за тяхното овладяване и преодоляване. Чрез интерактивните  методики на изследване и техники на преподаване съвременния български учител е успешен модератор.

     Участващите в обучението обогатиха своите умения и компетентности за още по-успешна работа с учениците и получаване на много добри резултати в педагогическото взаимодействие.


19.02.2018г.