Актуално
09.12.2019г.

И през тази есен кампанията „Маратонско четене“ стартира в нашето училище. Днес ние, ученици и учители, отново сме готови да дадем старт на „надбягването“ – между книгата и компютъра, между книгата и телефоните.
06.12.2019г.

По традиция на празника на Бургас - Никулден и тази година бяха наградени най-изявените ученици за постигнати успехи.
Резултати от състезание по професионална подготовка "Млад техник"

           Резултати от проведеното състезание на 21.02.2018 г. в ПТГ - гр. Бургас, по професионална подготовка "Млад техник" с учениците от Х, ХI и ХII клас. Участваха общо 20 ученика. На първите три места, бяха класирани:

1.Йорданка Стефанова Панайотова - XII а клас

2.Юлиян Няголов Арабаджиев - ХI а клас

3.Николай Йорданов Фратев - XI а клас

Останалите ученици се представиха, също отлично и продължават участието си в Проект BG05М2ОР001-2-006-0001-Фаза 1 "Ученически практики" - съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

 1. Анка Симеонова Иванова
 2. Асен Иванов Костов
 3. Димитър Розев Димитров
 4. Илиян Марийков Илиев
 5. Кольо Илиев Кинов
 6. Николай Николаев Георгиев
 7. Симона Райкова Шиварова
 8. Христо Цветов Кукорков    
 9. Байрям Алипиев Шахпазов
 10. Страхил Данаилов Козаров
 11. Фанка Пелова Сербезова
 12. Иван Иванов Иванов
 13. Костадин Калинов Янчев
 14. Милчо Атанасов Христов
 15. Моника Иванова Малева
 16. Никол Маринова Начева
 17. Стоян Милев Стоянов

22.02.2018г.