Актуално
12.04.2019г.

Открит урок по Конституция за отбелязване на 140 – ата годишнината от приемането на Търновската конституция
В ПТГ - Бургас обучават ученици за техник на инсталации

В Бургаската Професионална техническа гимназия приемат ученици в две паралелки след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година по специалността "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна". Учениците, които завършат петгодишния курс на обучение излизат с професия - техник на енергийни съоръжения и инсталации.

Формата на обучение е дневна. Едната паралелка е с изучаване на руски и немски език, а другата - с руски и английски език.

Желаещите да подадат документи за прием трябва да знаят, че балът се образува като се удвоят точките от изпита по български език и литература и от изпита по математика и към тях се прибавят оценките пофизика и математика, приравнени в точки. За първи път тази година балът е в точки, не като оценка и максималният брой точки е 500.

Документи за участие в първото класиране се подават от 20-и до 26-и юни включително в училището, което завършва седмокласникът.

Ако ученикът е избрал да учи в ПТГ - Бургас, след като бъде приет той трябва да подготви за записването си следните документи - свидетелство за основно образование - оригинал, служебни бележки за положени изпити НВО, медицинско свидетелство от личен лекар, здравен картон - получава се от училищния лекар; талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването, който се издава от личния лекар, заявление до директор.

Завършилите обучение получават диплома за средно образование, свидетелство за професионална квалификация - трета степен, по желание придобиват и втора степен. Получилите диплома за средно образование, могат да кандидатстват в университет.


21.06.2018г.