Актуално
02.06.2021г.

2 юни – ден, в който всеки българин почита паметта на Христо Ботев на загиналите за свободата на България. Слушаме сирените и свеждаме глави в знак на благодарност към саможертвата им. Нека всеки носи достойно името на Ботев и да съхрани в сърцето
Фотинка Въргова - директор на ПТГ: Завършилите при нас успешно се реализират в професията

Фотинка Въргова е родена на 3-и януари 1970 в Бургас. Средното си образование завършва в товагашния Механотехникум в морския град, днес ПГМЕЕ. Висшето образование получава в инжинеро-педагогическия филиал в Сливен на Техническия университет в София. Целият й трудов стаж е в сферата на образованието. Една година е работила по заместване в Механотехникума, след което започва да преподава в тогавашното СПТУ по корабостроене. През 1998 година училището се обединява със СПТУ по машиностроене в едно учебно заведение, което от 2004 година се води Професионална техническа гимназия.
Става директор на Професионална техническа гимназия - Бургас след спечелен конкурс през 2016 година.


- Г-жо Въргова, какво предизвикателство за Вас е да ръководите гимназия, в която преобдаващия процент ученици са момчета?
- Голямо предизвикателство за една жена. Същевременно, с всеки изминал ден, става все по-приятно, защото се трупа опит и житейски, и социален, и професионален. Работата с младите хора ни поддържа актуални във всяка една сфера на живота.
Срещам пълно разбирателство, когато се говори нормално и се поставят ребром въпросите, които са на дневен ред и когато учениците виждат уважение, когато комуникираш с тях. Те го оценят и има ефект. Затова и съм доволна от работата.
- През тези две години, в които ръководите ПТГ, какво успяхте да реализирате от концепцията, с която спечелихте конкурса за директорското място?
- Успях най-вече да съхраня и да продължа политиката на гимназията за развитие на професионалното образование, както на територията на общината, така и на територията на областта. Затвърдихме позициите на гимназията при обучение на възрастни, защото, освен дневна форма, при нас има и задочна форма на обучение на лица над 16 години. И най-вече да съхраня духа на гимназията, който години наред е поддържал и помагал за реализиране на учебния процес при нас.
- Правителството започна политика за връщане на ученици в училище т.е. да бъдат обхванати тези, които напускат преди да завършат образованието си. Чрез задочната форма във Вашата гимназия правите точно това. Вие ли мотивирате напусналите да се върнат и да довършат обучението си или те самите разбират, колко им е необходима дипломата за средно образование?
- В един момент те осъзнават, че без диплома за средно образование много врати пред тях остават затворени. Научавайки чрез различни източници за задочната форма на обучение, която предлагаме идват и се записват, за да завършат и да се реализират след това на професионалното поприще.
Много деца, които са наши ученици в дневната форма на обучение, казват за това на свои близки и така неосъзнато провеждат реклама на това, което предлагаме като възможности в училището.
- Вие сте единствената гимназия в Бургас, която предлага задочна форма на обучение. Сред вашите задочници има ли жени?
- Да, има и те са на различна възраст.
- Каква е причината именно жените толкова рано да напускат училище и след това да се връщат, за да завършат средното си образование?
- Различни са причините. Понякога това се дължи на културата им, на етническа основа, на разбиранията на техните родители. Някои неосъзнати в младежката възраст решата рано да създадат семейство, други решават да работят, а не да учат, защото им трябват пари. По различни социално-битови причини не са завършили навремето и сега, когато вече децата им са поотраснали и решават, че трябва да завършат.
- Колко от тези, които са се върнали в училище, завършили са, получили са дипломи, намират си работа и идват, за да Ви благодарят за знанията, които сте им дали?
- Голям процент от завършилите. Дори да не дойдат в училище, когато ни срещнат на улицата ни спират, а думите им са на благодарност и много трогателни. Винаги е много приятен моментът, в който някой оценя труда ти и чувстваш неговото благодарно отношение.
- Във всеки дом има техника, която се разваля. Във вашата гимназия подготвяте кадри, които лесно след това си намират работа. Добре платени ли са Вашите възпитаници?
- Да, мисля че са добре платени, както в частния сектор, така и в общинския, и в държавния сектор, където намират реализация. Въпросът е, че в първия момент не могат да стартират с висока заплата, но това се случва, когато се докажат през годините. Както и Вие казахте във всеки дом има хладилник, има климатик, има отопление, има вентилация. Във всяко едно производство или магазин има климатик или вентилация, затова нашите специалности са много популярни и приложими. Завършилите при нас имат успешна реализация на пазара на труда.
- Вашите ученици имат и практически занятия...
- Да, така е. Те започват още първата година, след приемането им при нас. Първоначално преминават през една обща метална практика, където овладяват шлосерски умения, които са им необходими понякога в тяхната работа. В десети клас преминават специална практика, където операциите са по-леки и научават основни неща. В XI и XII клас се специализират конкретно по специалността и карат практика във фирми.
- С колко фирми в Бургас имате сключени договори, където Вашите ученици имат възможност да претворят знанията в опит?
- Имаме договори с около пет-шест фирми, където нашите ученици ходят на практика - "Дамвент", "Сити клима", "Маркони 59", "Кръстев електроникс" и други. от дълги години поддържаме отношения с фирмите, те ни съдействат във всяко едно отношение, присъстват на държавните квалификационни изпити като оценители. Много ползотворна е нашата работа с тях. В момента са включени и по програмата за ученически практики. Учениците провеждат 240 часа допълнително практическо обучение в тези фирми. Те ще получат и стипендия, след като си изработят тези часове.
- Какъв е процентът на Вашите ученици, които след като са изкарали практиката си в тези фирми намират и работа, след завършване на гимназията?
- Може би около 20-25%.
- Каква е обратната връзка, която получавате от тези фирми за Вашите ученици?
- Доволни са, защото трудно се намират такива специалисти. Понякога получаваме благодарствени обаждания и писма. Завършващите при нас получават документ за "Техник на енергийни съоръжения и инсталации".
- Освен от Бургас, откъде привличате ученици във Вашата гимназия?
- От съседните на Бургас общини - Средец, Камено, Приморско, Царево, Поморие, както и от област Сливен. Тези ученици ползват безплатно нашето общежитие. Във всяка стая има обзавеждане, собствен санитарен възел, кабелна телевизия, интернет, всичко което им е необходимо, за да се чувстват комфортно и да не им липсват техните близки.
- През последните години расте броят на момичетата, които избират да учат в ПТГ. Какво ги мотивира, все пак професията е малко мъжка?
- Така е, но когато ходим да представяме специалността им обясняваме, че освен техниците във всяка една фирма има и офис сътрудник. Там най-често работят жени, които приемат заявките за повредите, проучват първоначалните причини за повредата, напътстват клиентите, разпределят заявките. И така малко по-малко момичетата разбраха, че и те могат да намерят реализация. Първата година бяха единични бройки, а сега са доста повече. Намериха при нас една добра атмосфера, приятели и сподеяйки впечатленията си със свои познати започнаха да се записват все повече момичета.


19.06.2018г.