Актуално
12.04.2019г.

Открит урок по Конституция за отбелязване на 140 – ата годишнината от приемането на Търновската конституция
ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ В ЕВРОПА (EPALE)

 

EPALE е инициатива на Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия. Тя е организирана около споделянето на съдържание, свързано с ученето за възрастни, включващо новини, съобщения в блогове, ресурси и събития.

Общността стои в основата на EPALE. Членовете на общността могат да се свържат със свои колеги в областта на ученето за възрастни в цяла Европа посредством функциите на сайта, включително форумите, професионалните общности и чрез секции за коментари. Можете да намерите статии и ресурси по конкретни теми чрез тематичните области. Можете също така да търсите проекти и да създавате професионални връзки като използвате функцията.

EPALE има стабилна редакционна политика, която също е насочена към общността за учене за възрастни. Желанието ни е всички наши потребители да се чувстват добре дошли в сайта и да имат доверие в информацията, която се представя на тази платформа. 

EPALE се управлява ежедневно от Централен екип за поддръжка с помощта на 36 национални служби за поддръжка в цяла Европа. Надяваме се вие да вземете участие в цялостното разработване на EPALE, за да може тя да отговори на очакванията ви и да ви предоставя актуална информация за тенденциите в ученето за възрастни в Европа.


27.06.2018г.