Актуално
12.04.2019г.

Открит урок по Конституция за отбелязване на 140 – ата годишнината от приемането на Търновската конституция
КОНФЕРЕНЦИЯ: "КЛЪСТЕРИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО" 05 - 07 октомври 2018 г. Технически Университет - гр. Варна

      ОТ 05.10.2018  г. ДО 07.10.2018 г. СЕ СЪСТОЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:

„КЛЪСТЕРИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ВАРНА.
       инж. Петя Желева, учител по информатика, информационни технологии и математика в ПТГ – гр.Бургас взе участие със статия /доклад/, която бе публикувана в списание, изд. от ТУ – Варна - на тема: „Приложения на облачни технологии в училище“.
      Проведе се интервю от радио Варна и ТВ Варна с г-жа Петя Желева относно „Приложението на облачните технологии в училище“.


09.10.2018г.