Актуално
09.12.2019г.

И през тази есен кампанията „Маратонско четене“ стартира в нашето училище. Днес ние, ученици и учители, отново сме готови да дадем старт на „надбягването“ – между книгата и компютъра, между книгата и телефоните.
06.12.2019г.

По традиция на празника на Бургас - Никулден и тази година бяха наградени най-изявените ученици за постигнати успехи.
Резултати от проведено състезание по природни науки с ученици от IX а и IX б клас на 28.02.2019 г. в ПТГ - гр. Бургас

    Резултати от проведеното състезание по природни науки с ученици от IX а и IX б клас на 28.02.2018 г. в ПТГ - гр. Бургас

      Участваха ученици от IXА и IXБ клас, които сформираха два отбора. Прочетен беше доклад за 150 години от създаването на Менделеевата таблица. Химичният елемент антимон вече ще се свързва с българката Мария Спасова, защото името й беше вписано под същия номер – 51, в периодичната система за млади химици.

Състезанието се проведе в три части:

       В първата част по Химия и ООС бяха предоставени на двата отбора по един набор по органична химия за направата на структурната формула на етилов алкохол и да опишат  действието на алкохола върху човешкия организъм.

      Във втората част по Биология и ЗО се показа  схематичния макет на ДНК и  се отправиха въпроси към двете групи за състава, строежа и функциите на ДНК.

      За поставените задачи по БЗО и ХООС бяха използвани образователни материали закупени от ПТГ за обучение по новата учебна програма.

       В третата част по Физика и астрономия учениците участваха  във викторина  съставена от 20 въпроса (Механиката – наука за движението)с демонстрация на: хидростатично налягане-налягане на течности и газове(отчитане нивото на еднородна смес в скачени съдове); движение на градивните частици на веществото(хаотично движение ) и уреди за измерване на големина на ток и напрежение.

Учениците от IX а и IX б клас постигнаха равни резултати. 

1.Емануила Ангелова Иванова

2.Иван Анков Йорданов     

3.Петко Кременов Лангов

4. Георги Каменов Митев

5.Веселин Венциславов Василев

6. Димитър Петров Христов

7. Муса Ахмед Емин

8.Николай Златимаров Шарапанов

9.Ясен Стоянов Петров

10. Мемет Смаил Ахмед

      Учениците от двата отбора бяха наградени.


14.03.2019г.