Актуално
02.06.2021г.

2 юни – ден, в който всеки българин почита паметта на Христо Ботев на загиналите за свободата на България. Слушаме сирените и свеждаме глави в знак на благодарност към саможертвата им. Нека всеки носи достойно името на Ботев и да съхрани в сърцето
Резултати от проведено състезание "Млад техник" на 12.03.2019 г. в ПТГ - гр. Бурга с ученици от Х и ХI клас

        Резултати от проведеното състезание на 12.03.2019 г. в ПТГ - гр. Бургас, по професионална подготовка "Млад техник" с учениците от Х и ХI клас. Участваха общо 15 ученика.

По време на състезанието учениците трябваше да работят по следните задачи:

1.От първа до шеста задача - тест състоящ се от  въпрос с дадени три възможни отговора за избор, като само един от тях е верен.

Въпросите са съставени на  основата  на теоретичен материал изучаван по предметите: Техническа механика, Хидравлични машини, Термодинамика и топлопренасяне и др.

2.Седма  задача -  свързана с попълването на образователна кръстословица, състояща се от десет въпроса.Въпросите са без предполагаеми отговори и са свързани с теоретичната подготовка на учениците по Техническа механика, Хидравлични машини, Термодинамика и топлопренасяне и др.

3. Осма задача - свързана с предварително подготвена принципна схема, която учениците трябва да разпознаят.Необходими са знания на учениците по Хладилна техника и др.

4.Задача девет-  свързана с предварително подготвен работен лист, който учениците попълват.Разпознаването на представените резбови съединения и измервателният уред са зависими от знанията на учениците по Техническо чертане, Хидравлични машини и др.

5.Задача десет -  свързана с практическата подготовка на учениците – измерване  с шублер. Учениците си теглят  детайл от предложените и измерват  посочения размер. Всички детайли са номерирани предварително и са  с различни размери. Номера на изтегленият детайл и измерената стойност се записват в работата на ученика.

6.Задача единадесет - сглобяване на пъзел от 24 елемента.Задачата е свързана със наблюдателността, сръчността  и правилната организация на работа на учениците.Получената картина /външно тяло на климатична инсталация/ е залепена на допълнителен лист от учениците.

На първите три места, бяха класирани:

1 място – Илиян Марийков Илиев - ХIА  клас

2 място - Димитър Красимиров Иванов  - XA клас

3 място - Христо Цветов Кукорков - ХIА  клас

Останалите ученици: 

 1. Анка Симеонова Иванова
 2. Димитър Розев Димитров
 3. Кольо Илиев Кинов
 4. Николай Николаев Георгиев
 5. Петър Стефанов Петров
 6. Давид Ивов Камбуров
 7. Георги Петков Иванов
 8. Димитър Димитринов Цоцаров 
 9. Митко Митков Гавазов
 10. Петко Кременов Лангов
 11. Христо Анков Фаланков
 12. Юлияна Емилова Страхилова

 също се представиха добре.


14.03.2019г.