Актуално
12.04.2019г.

Открит урок по Конституция за отбелязване на 140 – ата годишнината от приемането на Търновската конституция
На 22 април се чества Международният ден на Земята - един от най-големите нерелигиозни празници, отбелязвани по света.

На 22 април се чества Международният ден на Земята - един от най-големите нерелигиозни празници, отбелязвани по света.

Професионална  техническа гимназия, по случай Международния ден на Земята  организира  различни инициативи - изложба, презентация, почистване на зелени площи, залесявания и озеленявания.


12.04.2019г.