Актуално
„Базар на професиите“ 23 ноември 2019 г.

       Община Бургас и Център за подкрепа на личностното развитие за трети пореден път са организатори на информационен форум "Базар на професиите". Целта на събитието е да подпомогне учениците от VI  и VII клас да направят информиран избор за продължаване на образованието си. Съорганизатори на образователния  форум са: РУО-Бургас, ОУ "Елин Пелин", ОУ "Найден Геров", СУ "Константин Петканов" и СУ "Петко Росен". По време на събитието ученици от 18 профилирани, професионални гимназии и средни училища представят по иновативен начин своите училища     

        Професионална Техническа Гимназия гр. Бургас представи по иновативен начин своето училище пред ученици, родители и граждани. 


23.11.2019г.