Актуално
НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 09.12.2019 г. – 13.12.2019 г. В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ – ГР. БУРГАС

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 09.12.2019 г. – 13.12.2019 г. В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ – ГР. БУРГАС

Национална седмица на четенето 09.12.2019 г.

     В Националната седмица на четенето 09.12.2019 г. - 13.12.2019 г. в ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - гр. Бургас бяха планирани и осъществени редица мероприятия, които имаха за цел да провокират интереса на учениците към книгата.

      Информация за проведените мероприятия за Национална седмица на четенето


09.12.2019г.