Актуално
Коледно тържество в Професионална Техническа Гимназия гр.Бургас

 

 На 17.12.2019 г.се състоя традиционното коледно тържество в 
Професионална Техническа Гимназия гррениц.Бургас. Учи и учители бяха подготвили изяви с творческа разнообразна програма. 

 На 17.12.2019 г.се състоя традиционното коледно тържество в Професионална Техническа Гимназия гр..Бургас. Ученици и учители бяха подготвили изяви с творческа разнообразна програма. 


17.12.2019г.