Актуално
Победители в конкурса на фондация „Миню Балкански” и Педагогическа асоциация „Образование без граници”

 

Педагогическа асоциация „Образование без граници“ и фондация „Миню Балкански“ 

Национален конкурс за учители  и студенти за разработка на тема/теми за извънкласна работа по математика за ученици от 2 до 12 клас.

Инж. Петя Желева  от Професионална Техническа Гимназия - гр.Бургас е победител за разработка за ученици от 11. -12. клас с тема „Математическо моделиране с MUPAD”

Победители:

Победител за разработка за ученици от 2. – 3 .  клас::

Радалия Касърова- с. Светлен, с тема  „Математиката – нужна и полезна”

За разработка за ученици от 4. клас:

Весела Велидолска от гр. Шумен  с тема „Рационално смятане чрез използване на разпределително свойство”

За разработка за ученици от 5. клас:

Мария Христова  от гр. Бургас „Данъците и математиката”

Петя Валентинова Белева-Димитрова  с тема „Приложение на обикновените дроби в музиката”

 

За разработка за ученици от 6. клас:

Петя Валентинова Белева-Димитрова Декартова координатна система

Ирена Христова Муташка от гр. София  с тема „Забавна математика”

 

За разработка за ученици от 7. клас:

Таня Манолова от гр. Хасково  с тема „Българската шевица”

Иван Петров от гр. Асеновград с тема  „Аз мога да решавам текстови задачи” 

 

За разработка за ученици от 8. клас:

Иван Генчов Найденов от гр. Копривщица с тема „Светът на комбинаториката” 

 

За разработка за ученици от 9. клас:

Стефчо Наков  от гр. Монтана   с тема „Приложение на хомотетията”

 

За разработка за ученици от 10. клас:

Цветанка Василева  от гр. Враца  с тема „Геометрична вероятност”

Радка Нейчева Генчева от гр. София  с тема „Свойства на числовата редица на Фибоначи”

 

За разработка за ученици от 11. -12. клас:

Бойко Пандев от гр. Бургас „Приложение на векторите при решаване на някои видове алгебрични и геометрични задачи”

Инж. Петя Желева  от гр. Бургас с тема „Математическо моделиране с MUPAD”

 

Разработките на победителите ще бъдат публикувани в списание „Образование без граници”.

Част от българската делегация за финала на Азия оупън в Южна Корея ще бъде Стефанка Петрова от Варна. Тя представи разработка „Моделиране с "вълшебни отсечки" – за 3. и 4 клас

 

Победители:

 


20.12.2019г.