Актуално
3-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА STEM НАУКИ В БЪЛГАРИЯ Победители DIGITAL EXCELLENCE

3-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА STEM НАУКИ В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ПОБЕДИТЕЛ DIGITAL EXCELLENCE в 3-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА STEM НАУКИ В БЪЛГАРИЯ 2019 - инж. Петя Желева и ПОБЕДИТЕЛ ЗА ОБЛАСТ БУРГАС -DIGITAL EXCELLENCE -инж. Петя Желева 

https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-16210593/documents/b6e916e60d77478e911f48e53a6f5488/%D0%A3%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20STEM%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_2019.pdf?fbclid=IwAR1O9vTpk52BwKIT6f1zqnIVQBQulxbpr0u84DK1WlaVO0Y1Dayyjolk09g

Победители DIGITAL EXCELLENCE
инж. Петя Желева - Победител за училище ПТГ -гр. Бургас и за гр.Бургас

https://edutechflag.eu/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5?fbclid=IwAR2mvlwKx_ckHQgQW5audSEX_YvyQxwlGf3tloQDbochce-LCoQDRGcAePU


25.12.2019г.