Актуално
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ. Мерки във връзка с обявената извънредна ситуация в страната

Обучение от разстояние 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, 

      Във връзка с обявеното прекратяване на учебните занятия в училищата от 16 март 2020 г. преминаваме на „Обучение от разстояние“от понеделник – 16 март 2020 г.

Занятията ще се провеждат от 9.00 до 14.00 ч. по схемата на седмичното разписание чрез:

       Учебното съдържание ще се структурира така, че да се акцентира върху основни понятия, компетентности и повече упражнения. чрез презентации, работни листове с повече нагледност, линкове към електронни ресурси на учебници и помагала.

            Вярваме, че родителите ще упражнят нужния контрол с разбиране за необходимостта да не оставим учениците без пълноценна ангажираност и възможност да оползотворят ваканционните дни!

Надяваме се на добра координация и отговорно отношение, за да завършим успешно учебната година!

От Училищното ръководство

 

Също така на разположение на учители и ученици са електронно четимите учебници. Предоставяме Ви линк към електронно четимиучебници: https://www.mon.bg/bg/100428.

         Издателство „Просвета“ ще даде безплатен достъп до всичките си електронни учебници и помагала – http://www.e-prosveta.bg/ 

       До края на учебната година от това могат да се възползват над 700 000 деца. Учебниците имат допълнителни филми, тестове, упражнения.

Свободен достъп до електронните ресурси на издателство КЛЕТ България

 Издателство „КЛЕТ България“ осигурява напълно безплатен достъп до всички свои електронни ресурси;

 Материалите обхващат всички предмети от 1 група на детските градини до 10-ти клас;

Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката  учебници – печатни издания, от I до VII клас включително – https://www.mon.bg/bg/100428

„Електронно четим учебник” е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.

Е-учебник, електронни ресурси, интерактивни упражнения, методически указания към учебниците и учебните комплекти за 1.-10. клас на Издателство „Изкуства“ можете да използвате на електронен адрес: https://izkustva.bg


15.03.2020г.