Актуално
XI НАЦИОНАЛЕН НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКИ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ“ 19 -21 август 2020 г. гр .Бургас

     инж. Петя Желева старши учител по информатика, информационни технологии и математика в ПТГ – гр.Бургас взе участие със статия на тема: „Електронно обучение чрез платформа за мултимедийно „интерактивно обучение Mythware Classroom Management“, която бе публикувана в сп. „Образование и технологии“, том 11, бр.2, 2020 г. - http://www.edutechjournal.org/

На едно място се събират заедно преподаватели от различни висши училища и водещи училища в страната, за да намерят допирни линии между теорията и практиката. Демонстрират се нови приложения на съвременни технологии в учебния процес. Представят се добри практики и съвременни педагогически подходи и методи на обучение. Обединяват се усилията на различни институции за нова визия на класната стая в българското училище.

  


23.08.2020г.