Актуално
12.04.2019г.

Открит урок по Конституция за отбелязване на 140 – ата годишнината от приемането на Търновската конституция
Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности

В периода 12 - 16.06.2017г. ще се проведе Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X"A" в ПТГ - гр. Бургас.


04.04.2017г.