Самостоятелна форма на обучение


ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ПЪРВА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИЦИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ПЪРВА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - IX, X, XI клас -ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - XII клас - ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - XI клас - ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - IX и Х клас- ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ПЪРВА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ПЪРВА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА