Самостоятелна форма на обучение

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - IX, X, XI клас -ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - XII клас - ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - XI клас - ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - IX и Х клас- ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ПЪРВА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ПЪРВА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА