Задочна форма на обучение

 

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА - ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА - ПЪРВА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА  - ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА -ПЪРВА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА -VIII, IX, X и XI клас -ПЪРВА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА -IX и Х клас - ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА-VIII и XII клас -ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА - ПЪРВА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА - ПЪРВА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА XII КЛАС - ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА ВТОРА СЕСИЯ - УЧЕБНАТА 2018/2019 година