За дневна форма на обучение

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

VIII а клас Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна код 5220309, професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, код 522030

VIII б клас Специалност: Електродомакинска техника, код 5220211, професия: Електромонтьор, код 522020

VIII в клас Специалност: Горско и ловно стопанство, код 6220101, професиа: Техник - лесовъд, код 623010

IX а клас Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, код 5220309, професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, код 522030

IX б клас Специалност: Електродомакинска техника, код 5220211, професия: Електромонтьор, код 522020

IX в клас Специалност: Горско и ловно стопанство, код 6220101, професия: Техник - лесовъд, код 623010

X а клас Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, код 5220309, професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, код 522030

Х б клас Специалност: Електродомакинска техника, код 5220211, професия: Електромонтьор, код 522020

Х в клас Специалност: Горско и ловно стопанство, код 6220101, професия: Техник - лесовъд, код 623010

XI а клас Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, код  5220309, професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, код 522030

XI б клас Специалност: Електродомакинска техника, код 5220211, професия: Електромонтьар, код 522020

XI в клас Специалност: Горско и ловно стопанство, код 6230101, професия: Техник - лесовъд, код 623010

XII а клас Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационни и хладилна, код 5220309, професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, код 522030

XII б клас Специалност: Електродомакинска техника, код 5220211, професия: Елекромонтьор, код 522030

XII в клас Специалност: Производство на тапицирани изделия, код 5430203, професия: Оператор в дървообработване, код 543020

XII в клас Специалност: Производство на мебели, код 5430201, професия: Оператор в дървообработване, код 543020

 

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

VIII а клас Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, код 5220309, професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, код 522030

VIII б клас Специалност: Електродомакинска техника, код 5220211, професия: Електромонтьор, код 522020

VIII в клас Специалност: Горско и ловно стопанство, код 6230101, професия: Техник - лесовъд, код 623010

IX а клас Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, код 5220309, професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, код 522030

IX б клас Специалност: Електродомакинска техника, код 5220211, професия: Електромонтьор, код 522020

IХ в клас Специалност: Горско и ловно стопанство, код 6230101, професия: Техник - лесовъд, код 623010

а клас Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, код 5220309, професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, код 522030

X б клас Специалност: Електродомакинска техника, код 5220211, професия: Електромонтьор, код 522020

Х в клас Специалност: Горско и ловно стопанство, код 6230101, професия: Техник - лесовъд, код 623010

XI а клас Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, код 5220309, професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, код 522030

XI б клас Специалност: Електродомакинска техника, код 5220211, професия: Електромонтьор, код 522020

XI в клас - 1 група Специалност: Производство на тапицирани изделия, код 5430203, професиа: Оператор в дървообработването, код 543020

XI в клас - 2 група Специалност: Производство на мебели, код 5430201, професия: Оператор в дървообработването

XII а  и XII б клас Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, код 5220309, професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, код 522030