За задочна форма на обучение

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

VIII г клас Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, код 5220309, професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, код 522030

VIII д клас Специалност: Електродомакинска техника, код 5220211, професия: Електромонтьор, код 522020

IX г клас Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, код 5220309, професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, код 522030

IX д клас Специалност: Електродомакинска техника, код 5220211, професия: Електромонтьор, код 522020

г клас Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, код 5220309, професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, код 522030

д клас Специалност: Електродомакинска техника, код 5220211, професия: Електромонтьор, код 522020

XI г клас Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, код 5220309, професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, код 522030

XI д клас Специалност: Електродомакинска техника, код 5220211, професия: Електромонтьор, код 522020

XII г клас Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, код 5220309, професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, код 522030

XII д клас Специалност: Радио - и телевизионна техника, код  5230201, професия: Монтьор на комуникационни системи, код 523020