Иновации

 

ДОКЛАДНА ОТНОСНО ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНОВАЦИИ "ПРИРОДАТА В НАШИЯ ДОМ" - 06.03.2023 г.

 

 


ДОКЛАДНА ОТНОСНО СЕДМИЦА НА ГОРАТА. НА 07.04.2023 г. УЧЕНИЦИ ОТ VIII и XI КЛАСОВЕ НА ПТГ ГР. БУРГАС ПОСЕТИХА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР. БУРГАС

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСОВЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ" С ТЕМА НА ИНОВАЦИЯТА: "ПРИРОДАТА В НАШИЯ ДОМ"

ЗАПОВЕД № РД 02-252-2/17.02.2023 г. ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ"

ЗАПОВЕД № РД 02-252-1/17.02.2023 г. ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ"

ПРОГРАМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ИНОВАЦИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ИНОВАЦИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА