СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧИЛИЩЕН КОНКУРС

14.03.2022г.

Литературен  конкурс  за  ЕСЕ „Майчице свята”

                    по  случай  БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Условия за участие:

 

  В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас

  Размерът на  есето трябва да бъде до две машинописни страници, придружени с имената, класа и телефона на ученика

  Ще бъдат раздадени грамоти и предметни награди на първите три отличени творби

  Конкурсните творби се приемат до 21.03.2022 г. – на учителите по български език и литература

  Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25.03.2022 г. - Благовещение

Снимки