СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОБЕН ИЗПИТ - ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС

13.04.2022г.

Уважаеми ученици

      Пробният изпит ДЗИ по български език и литература за учениците от XII клас

ще се проведе на 20 април 2022 година (сряда).

Допълнителни инструкции ще бъдат дадени в деня на изпита.