Панорама на средното образование 11 и 12.05.2022 г.

13.05.2022г.

    На 11 и 12.05.2022 г. се проведе традиционната "Панорама на средното образование". Тя се организира от Регионалното управление на образованието и Бургаския свободен университет. Целта е да се представят възможностите за обучение в местните училища след 7 клас. 

   Инициативата информира кандидат-гимназистите и техните родители за профилите, професиите и специалностите, по които се извършва обучение.

  В Събитието се включиха и учениците от Професионална Техническа Гимназия гр. Бургас.  Чрез презентации и информационни материали, нашите възпитаници запознаха бъдещите осмокласници и техните родители със същността на професиите: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, Електромонтьор и Техник-лесовъд.

Снимки