НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО И УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО "НА МИРА В СВЕТА"

05.2022г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО И УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

"НА МИРА В СВЕТА" 2021/2022 г.

Тема на конкурса: „Родолюбието и мирът“

      Организатори на конкурса СОСЗР - Бургас, СВВБ – Бургас, Военен клуб Бургас и съорганизатори Община Бургас, Военно окръжие Бургас, Регионален инспекторат по образованието - Бургас, Регионален държавен архив, Регионален исторически музей, Регионална библиотека „П.К.Яворов”.

Ученици от ПТГ гр. Бургас участваха в конкурса в раздел Литература - за Есе. Нашите ученици Ангел Ангелов Папалезов, 10 б клас и Димитър Петров Христов, 12 б клас, се класираха на второ и трето място, което е повод за гордост, както за наградените ученици, така и за ръководителите им г-жа Тинка Желева и г-жа Камелия Чаракчиева.

Класирани участници от ПТГ гр. Бургас в РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА-ЗА ЕСЕ


Второ място: Ангел Ангелов Папалезов, 10 Б клас

Трето място: Димитър Петров Христов, 12 Б клас