Национален ученически конкурс за есе на тема: „МОЯТА ВИЗИЯ ЗА МОЯ ГРАД КЪМ 2027 г. - КАКЪВ ДА Е ТОЙ И КАК ДА ДОСТИГНЕМ ДО НЕГО?“

05.2022г.

Национален ученически конкурс за есе на тема:
„МОЯТА ВИЗИЯ ЗА МОЯ ГРАД КЪМ 2027 г. -
КАКЪВ ДА Е ТОЙ И КАК ДА ДОСТИГНЕМ ДО НЕГО?“ 

Катедра „Стратегическо планиране“ със съдействието на Кариерен център към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов проведе ежегодния национален ученически конкурс за есе на тема „Моята визия за моя град към 2027 г. – какъв да е той и как да достигнем до него?“.

Тази година в него взеха участие ученици от 11 и 12 клас от училища в цяла България. За оповестяване на резултатите от Националния ученически конкурс посветен на бъдещето на европейските градове символично бе избран Денят на Европа (9 май 2022 г). Есетата бяха оценени от жури с председател проф. д-р Маргарита Богданова, декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“ и членове: доц. д-р Евелина Парашкевова, ръководител катедра „Стратегическо планиране“ и директор на Институт за научни изследвания, доц. д-р Михаил Чиприянов, доц. д-р Христо Сирашки, директор на Център за професионално обучение и Център за следдипломно и факултативно обучение, гл. ас. д-р Юлиян Господинов, координатор „Образователен маркетинг“ в Кариерен център, гл. ас. д-р Надежда Веселинова научен секретар на катедра „Стратегическо планиране“, гл. ас. д-р Елица Лазарова, изследовател в Институт за научни изследвания и ас. д-р Мариела Стоянова. 

Класирана ученичка от ПТГ гр. Бургас
Симона Герганова Иларионова от Професионална техническа гимназия - гр. Бургас, 12-В клас в категория „Европейското бъдеще на моя град“ с ментор г-н Тодор Стаматов Стаматов