СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС

03.08.2022г.

 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС

ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА 

ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В  VIII  КЛАС

 

1. Специалност: Топлотехника—топлинна, климатична, вентилационна и хладилна -2  свободни места

    Професия: 522030 "Техник на енергийни съоръжения и инсталации" 

    Направление 522 Електротехника и енергетика 

2. Специалност: Електродомакинска техника - 13 свободни места

    Професия: 522020 "Електромонтьор"

     Направление 522 Електротехника и енергетика

3. Специалност: Горско и ловно стопанство - 2 свободни места

    Професия: 623010  "Техник-лесовъд" 

    Направление 623 Горско стопанство 

 

Срок за приемане на документи до 09.09.2022 г. 

Снимки