Тренировъчно обучение по БАК-Бедствия, Аварии и Катастрофи

28.10.2022 г.

     Днес 28 октомври 2022 г. учениците и всички педагогически специалисти от Професионална Техническа Гимназия гр. Бургас, заедно с медицинската сестра проведоха поредното тренировъчно обучение от плана за БАК-Бедствия, Аварии и Катастрофи.

      С много емоции и интерес у учениците премина тренировъчното обучение  за евакуация. Направената учебна евакуация на учениците и персонала показа, че правилата за безопасното напускане на сградата се знаят и се спазват от всички.

    Периодично в ПТГ гр.Бургас се провеждат такива обучения, което е предпоставка за създаване на навици у учениците за адекватно поведение при възникнали действителни ситуации.

Снимки