Кампания „Личната езикова култура. Правила за българския език и задачи за правопис!“

24.11.2022г.

От деня на Народните будители до празника на Бургас поставяме началото на кампанията „Личната езикова култура. Правила за българския език и задачи за правопис!“

ВАЖНО!!! НОВО!!!

      В дните вторник и четвъртък, от Първи ноември до Шести декември - ще бъдат качвани правила на българския език!

Всички, които се стремят да повишат езиковата си култура, винаги ще имат лесен достъп до тях! Правилата са придружени с примери. Има и задачи, които всеки може да пробва да реши, а после да свери отговорите си и да разбере кои правила е позабравил или междувременно са се променили, или все още не е овладял.

   Поставяме едно добро и полезно начало на кампанията именно на този празник, в който трябва да си припомним, че възрожденските будители са се стремили да вдъхнат у народа желание не само да се освободи политически, но и да се просвети, да се образова, да достигне нивото на другите културни народи. Желанието ни е всички ние да насочим вниманието си към личната езикова култура.

    Освен правила за правописа, пунктуацията и граматиката на българския език ще има и задачи със затворен отговор и с отворен, свободен отговор. Верните отговори заедно с обяснения ще се дават на следващия ден заедно с новата група правила и новите задачи. Решаването на задачите не е със състезателен характер, защото целта е не да откроим отличници, а да помогнем на всички пишещи хора да установят кои са пропуските в езиковата им култура и да поискат да ги запълнят. А тогава и ще четат повече книги, защото както вече знаем: «Който чете книги, е по-умен и живее по-добре!»

Първи ноември 2022 г., вторник

Да започнем с нещо интересно!

Проверяваме значението на думите и изразите по речници:

  • Ангел   (според  Български тълковен речник)-  

         1. Спец. В християнската религия – Божи вестител, служител на Бога, изобразяван като крилат юноша.
        2. Прен. Много добър, кротък, хубав човек.

        Клатя си краката  (според Фразеологичния речник) -  Нищо не работя, бездействам.

Как да изписваме посоките на света?

а/ с малка буква, когато…                 

б/ с главна буква, когато…

???Задача: Проверете в речника и запишете значението на израза „Книжовен език“!

ЕЗИКОВ МАРАТОН. ПРАВИЛАТА НА ЕЗИКА

„Личната езикова култура. Правила за българския език и задачи за правопис!“

ВАЖНО!!! НОВО!!!

08. ноември 2022 г., вторник

Да започнем с нещо интересно! Отговор на задачата от Първи ноември:

???Задача: Проверете в речника и запишете значението на израза „Книжовен език“!

Книжовен езикпредставителна форма на езика, която се приема за правилна и коректна и е свързана със спазването на определени норми: правоговорна, правописна, граматична, пунктуационна, лексикална.

И ОЩЕ ОТГОВОРИ …

Как да изписваме посоките на света?

а/ с малка буква, когато:

  1. Не са собствени имена: изток, запад, север, юг; североизток, северозапад, югоизток, югозапад
  2. Не са първа дума в собствени имена: Ситуацията в Близкия изток се усложнява.
  3. С малка буква пишем думите, образувани от посоките на света: Античният град Деултум се намира на 18 км югозападно от Бургас.                 

б/ с главна буква, когато:

  1. Когато са употребени преносно и означават групи от държави, щати: Според политическите наблюдатели конфликтът между Изтока и Запада отново се изостря.
  2. С главна буква пишем думите, образувани от посоките на света, когато те са първа дума в собствени имена: Три български банки са сред водещите сто банки в Югоизточна Европа.

А СЕГА? ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …

       Думите господин, господине, госпожа, госпожо и съкращенията

г-н, г-жа, г-жо се пишат с малка буква, освен ако не са в началото на изречението.

       Думата след господин/г-н се запазва в основната си форма: господин Кмет (а не: господин Кмете), г-н Директор (а не: г-н Директоре).

ЗАДАЧА: КОЙ ВАРИАНТ ДА ИЗБЕРЕМ? --- Отговорите: в четвъртък, на 10. ноември!!!

След малко ще Ви дам думата, госпожа/госпожо Великова.

ЕЗИКОВ МАРАТОН. ПРАВИЛАТА НА ЕЗИКА

„Личната езикова култура. Правила за българския език и задачи за правопис!“

ВАЖНО!!! НОВО!!!

 

 


10. ноември 2022 г., четвъртък

Време е за отговор на задачата от 08. ноември:

ЗАДАЧА: КОЙ ВАРИАНТ ДА ИЗБЕРЕМ?

След малко ще Ви дам думата, госпожа/госпожо Великова.

       Думата е употребена като обръщение, затова правилна е формата госпожо.

       Правилно е: След малко ще Ви дам думата, госпожо Великова.

А СЕГА НОВАТА ЗАДАЧА за 15. ноември ?!

Как се членуват съществителните имена, завършващи на -й:

бой - …………………………………………………..

калций - …………………………………….………..

музей - …………………………………….…………

полицай - ……………………………………………

чай - ………………………………………………….

 

ЕЗИКОВ МАРАТОН. ПРАВИЛАТА НА ЕЗИКА

„Личната езикова култура. Правила за българския език и задачи за правопис!“

ВАЖНО!!! НОВО!!!

24. ноември 2022 г., четвъртък

Време е за отговор на задачата от 17. ноември:

Съществителните имена от м.р. ед.ч., които завършват на -Й, се членуват с кратък определителен член -Я, и с пълен -ЯТ:

бой – боЯ, боЯТ

калций калциЯ, калциЯТ

музей музеЯ, музеЯТ

полицай -   полицаЯ, полицаЯТ

чай чаЯ, чаЯТ

                                                                                ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Прилагателни имена, образувани от собствени имена, ако имат наставки -ОВ; -ЕВ; -ИН, се пишат:

       с главна буква: Ботева творба

                             Вазов разказ

                             Вапцарова поезия

       с две главни букви и малко тире, ако са образувани от собствено име и презиме или фамилия:

Христо-Ботева чета                                                                 Елин-Пелинов разказ

Хаджи-Димитров подвиг                                                        Иван-Вазова епопея

 

А СЕГА НОВАТА ЗАДАЧА за 29. ноември ?!

КОГА И ЗАЩО ПИШЕМ ПОСОКИТЕ НА СВЕТА С МАЛКА БУКВА?

 

Снимки