08.12.2022 г.-Ученици от ПТГ представиха пиеса и презентация на малките ученици от ОУ "Христо Ботев" гр. Бургас

08.12.2022 г.

      На съвместно организирано мероприятие на ПТГ и ОУ "Христо Ботев" гр. Бургас -Големите учат малките на здравословно хранене.

       Ученици от ПТГ представиха пиеса и презентация на малките ученици от ОУ "Христо Ботев" гр. Бургас и раздадоха здравословни храни.

Снимки