СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

11.01.2023г.

Уважаеми родители и ученици,

    Със Заповед № РД09-24/11.01.2023 г. на министъра на образованието и науката на основание чл.105, ал. 1 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка със Заповед № РД 01-5/10.01.2023 г. на директора на Регионална здравна инспекция - Бургас, издадена въз основа на решение на Областния оперативен щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания на територията на област Бургас и за преодоляване на неблагоприятните последици от големия брой отсъстващи ученици и учители поради заболяване, което не позволява ефективен образователен процес се определят:

       За неучебни дните от 12.01.2023 г.  до 17.01.2023 г. включително за учениците от I до XII клас в училищата на територията на област Бургас.

      Заповед № РД09-24/11.01.2023 г. на министъра на образованието и науката

Снимки