ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА IX, X, XI и XII клас

26.01.2023г.

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ВТОРА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Снимки