Дигитална раница-единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание

23.02.2023г.

     
        “Дигиталната раница” е безплатна единна електронна образователна платформа, инсталирана върху облачната среда на Министерството на образованието и науката. Достъпът до нея е с електронните профили в edu.mon.bg. 
          „Дигитална раница“ е единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, създадена по проект „Образование за утрешния ден“ и МОН при решаването на предизвикателствата при неприсъствена форма на обучение, както и такива при присъствена или хибридна такава:

  • Богат набор от дигитално образователно съдържание
  • Бърз и лесен достъп до виртуални класни стаи
  • Домашни, оценки, присъствия – всичко на едно място
  • Фокус върху индивидуалното отношение от учител към ученик

           Платформата предлага онлайн уроци, богат учебен материал, представен под формата на дигитални уроци за ученици от 1 до 12 клас. Всеки ученик, както и техните родители, има достъп до актуалните си оценки в платформата. Възможност за задаване и изпълняване на задания за самостоятелна работа. Платформата съдържа богат набор от безплатно интерактивно дигитално  образователно съдържание
          Платформата предлага на учениците достъп до богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание. В допълнение, тя позволявана на учителите да създават свое такова, като по този начин обогатяват библиотеката на платформата, предлагайки интересен и разнообразен учебен материал. Родителите имат възможност да следят академичното развитие на техните деца.

     Платформата се състои от пет отделни модула, обединени в обща рамка. Потребителският интерфейс за работа е еднакъв за всички, независимо от използваната от училището платформа за дистанционно обучение. Самото съдържание е филтрирано и поднесено на учениците съобразно тяхната учебна програма. Модулът предоставя също достъп до хранилище с персонализирано дигитално учебно съдържание, определено от преподавателя и насочено към конкретния ученик. Така той получава на едно място цялата информация, необходима за неговото обучение, вместо да я търси на различни места в интернет.

     Новата платформа дава възможност на учителите сами да създават дигитално учебно съдържание - уроци, упражнения, тестове. За изработването им те ще имат възможност да ползват огромен обем от налични електронни ресурси - текстове, изображения, интерактивни презентации, 3D модели, видео- и аудиоклипове, виртуална и добавена реалност.

 

https://edu.mon.bg/– линк към платформата „Дигитална раница“

Снимки