СЪОБЩЕНИЕ за Състезание по професии: "Природата в нашия дом" на 6.03.2023 г. от 14.30 ч.

05.03.2023г.

 

         На 6.03.2023 г. в Професионална Техническа Гимназия гр. Бургас ще се проведе Състезание по професии: "Природата в нашия дом" от 14.30 ч.     

      Регламентът на състезанието е съставен от учителите по професионална подготовка в Професионална Техническа Гимназия гр. Бургас. В него са включени различни направления: "Горско и ловно стопанство"; "Електродомакинска техника" и "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна", в които учениците се подготвят и обучават, демонстрират своите умения и компетентности, придобитите при обучението по професията, както и да покажат формираните в процеса на обучението професионално - личностни качества - комуникативност, трудова дисциплина и етика.

           В състезанието ще участват ученици от VIII до XII клас от Професионална Техническа Гимназия.

 

Снимки