СРЕЩА С ПОТОМЪК НА ХРИСТО БОТЕВ -18.05.2023 г.

19.05.2023г.

     18.05.2023 г. - среща с Боян Ботйов,  правнук на генерал Кирил Ботйов, брат на възрожденския поет, публицист и борец за свобода Христо Ботев беше организирана по инициатива на директора на ПТГ – инж. Радка Костадинова и директора на ОУ „Христо Ботев“ – Радостина Ботушанска с ученици и преподаватели от двете училища.

   Символичните домакини от  ОУ „Христо Ботев“ представиха кратка мултимедийна презентация, а учениците Ганка Димитрова и Андрей Бакалов от ПТГ припомниха някои от най-великите мисли и послания на Христо Ботев.

    Пред аудиторията, Боян Ботйов представи по-малко известни факти от живота и делото на именития си родственик. Той показа копие от тефтерчето на Ботев, което се съхранява в сейфовете на БНБ и цитира откъси от него. Припомни за голямата дружба и приятелство между Ботев и Левски, показа карта от т.нар. „Голяма България“ с отбелязани родните места на Ботевите четници. Особено емоционално Боян Ботйов говори за смъртта на Христо Ботев и за нови исторически факти, които предстои наскоро да бъдат публикувани. Информира за дейността на Общонародна фондация „Христо Ботев“, чийто председател е.

     Боян Ботйов отговори изчерпателно на многобройните въпроси.

Снимки