Съобщение за провеждане на родителска среща

17.09.2023г.

Уважаеми родители, 

   На  19.IХ.2023 г. от 18.30 часа ще се проведе родитело-учителска среща за учениците от VIII, IX и Х клас в сградата на Професионална техническа гимназия – град Бургас!

      На 20.09.2023 г. от 18.30 часа ще се проведе родитело - учителска среща за учениците от XI и XII клас в сградата на Професионална техническа гимназия – град Бургас!

    Родители, вратите на нашето училище са широко отворени за Вас! Очакваме Ви, за да поставим заедно началото на една успешна, плодотворна и невероятно интересна за Вашите деца учебна година – 2023/ 2024 г.

     Във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование, както и при спазване на нормативните основания на Професионална техническа гимназия – град Бургас, е необходимо да заявим съвместно и ясно целта на всички индивидуални, групови и колективни форми на нашата работа, да се подобри взаимодействието  между училището и семейството, да се повиши ефективността на  процеса на възпитание за постигане на необходимите компетентности на Вашите деца, за да бъдат достойни граждани в утрешния ден!

Снимки