Младежки форум по повод Международния ден на толерантността - 16 ноември

16.11.2023г.

        Младежки форум по повод Международния ден на толерантността - 16 ноември, който се проведе на 15.11.2023 г. в  Международния конгресен център.

       Представители на ПТГ гр. Бургас бяха Памела Пенчева и Янко Чукоев. Събитието започна със запознаване на учениците от всички училища, беше обсъдена темата за толерантността, след което учениците бяха разделени в работни групи и изготвиха постери, свързани с толерантността.        

Снимки