Мероприятие на ПТГ – Бургас с РДГ – Бургас по повод Седмицата на гората 2024 г.

29.03.2024г.

На 28.03. 2024 г. бе организирано и проведено съвместно мероприятие на ПТГ – Бургас с РДГ – Бургас по повод Седмицата на гората 2024 г. с мото „ Гората е живот и обща отговорност“. Сценарият за тържеството бе създаден от инж. Таня Чомакова и инж. Люба Грудова – учители, специалност Горско и ловно стопанство.
В деня на събитието във фоайето на гимназията на интерактивна дъска се излъчваше филма „Заръката“, който е на горска тематика.
Гости на мероприятието бяха представители от РДГ – Бургас и ОУ „ Христо Ботев“ – Бургас. По стар български обичай бяха посрещнати с питка и шарена сол. Поднесени им бяха ръчно изработени тематични подаръци от ученици и преподаватели.
Присъстващите бяха запознати с историята за седмицата на гората, след което празникът бе открит с химна на лесовъдите в България – „ Хубава си моя горо“, изпълнена от момичета от VIII“в“ и IX“в“ класове.
Бяха сформирани три отбора от ученици от 8 – 11клас, специалност „ Горско и ловно стопанство“: отбор Странджански дъб, отбор Странджанска зеленика и отбор Странджанско бясно дърво. Между отборите се проведе състезание в четири кръга – в първи кръг решаваха онлайн тест, свързан с лесовъдската професия, във втори кръг решаваха дървословица, в трети разпознаваха животински видове, срещани в България, а в четвърти с помощта на изкуствен интелект участниците създаваха дигитални изображения, посветени на мотото на седмицата на гората „Гората е живот и обща отговорност“.
Жури в състав инж. Петър Кондов – председател и членове: Андрей Бакалов и Юхим Спинчевский – ученици от XII“в“ клас, оценяваха знанията и уменията на участниците в състезанието по предварително изготвен регламент.
На първо място беше класиран отбор Странджански дъб, на второ – Странджанска зеленика, а на трето място – отбор Странджанско бясно дърво. Връчени бяха грамоти и награди.
След проведеното състезание и интересната информация поднесена от участниците, относно защо и как отглеждаме горите, кога и защо ги сечем беше дадена думата  на нашите гости от РДГ Бургас. Лесовъдите запознаха учениците и гостите с работата на горските инспектори, след което беше изнесен практически урок на учениците по горска таксация.
От своя страна РДГ Бургас направи дарение: клупи, висотомери, справочници на таксатора – инструменти и помагала, които ще се ползват с учебна цел.
По традиция учители и ученици засадиха дърво и обогатиха двора на училището с нов дървесен вид.

Снимки